info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_US lv_LV

Ogres novads

Ogres novads

Ogres novada vīzija — Pierīgas uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs. Konkurētspējīga, radoša un kvalitatīva pārvalde Latvijas centrā. Harmoniska, sociāli stabila un videi draudzīga dzīves vide cilvēkam laukos un pilsētā. Moderna un attīstīta novada satiksmes un komunikāciju infrastruktūra. Aktīva un pasākumiem bagāta novada kultūras un tūrisma dzīve. Unikālās dabas vērtības – Daugava un Ogres upe, Zilie kalni un meži – cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
Novada devīze — „Cilvēka un dabas harmonija”.
 
Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālo un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītību. Interesentiem iespējams apgūt šādas profesionālās izglītības programmas: elektronika, kokapstrāde, būvniecība, mežizstrāde un radošās industrijas.
Novadu raksturo senas kultūras un vēstures tradīcijas, brīvo laiku var pavadīt, izmantojot plašo sporta un kultūras infrastruktūru.
Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem. Daudzi novada uzņēmumi produkciju eksportē, no tiem lielākie ir TMMetal Baltic, Ogres trikotāža, Prometāls, Hanzas elektronika, Fazer maiznīcas unMūsmāju dārzeņi.
Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei.

Ogres novada teritoriālā struktūra — Ogres novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, tās sastāvā ietilpst :

  • Ogres pilsēta,
  • Krapes pagasts,
  • Ķeipenes pagasts,
  • Lauberes pagasts,
  • Madlienas pagasts,
  • Mazozolu pagasts,
  • Meņģeles pagasts,
  • Ogresgala pagasts,
  • Suntažu pagasts,
  • Taurupes pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Ogres pilsēta.

Ogres novada pašvaldība www.ogresnovads.lv